ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติเอมมี่ บอททอมบลูส์

1:รับดูดวง

ประวัติเอมมี่ บอททอมบลูส์_

FB:อาจารย์ภูมรินทร์โบ้แก่นจิต

10/26วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

2:#ไอ่งั่งตาแดง #เล่าเรื่องผี

3:อยากจะแต่งเป็น y2k แต่เราคงเป็

ประวัติเอมมี่ บอททอมบลูส์_

อยากจะแต่งเป็นy2kแต่เราคงเป็นได้kuyจริงๆแหล่ะแม๊😝😊😉

4:รับดูดวง

ประวัติเอมมี่ บอททอมบลูส์_

FB:อาจารย์ภูมรินทร์โบ้แก่นจิต

10/24วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

5:กลุ่มที่ 8 เทคโนโลยี (Technology)

8.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicComponents)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเช่น ICPCBSemiconductor(ยกเว้นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์)

ตัวอย่าง: บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น: DELTA👨‍💻

8.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information&CommunicationTechnology)

ประกอบด้วย

-ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสารเช่นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมดาวเทียมเคเบิลผู้วางระบบ IT ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต

-ผู้ผลิตหรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม Server

-ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีนี้เช่นอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

ตัวอย่าง: บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด(มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น: ADVANC🛰📞📱

6:#โค้ชเลดี้

10/28วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

7:#พลังบวก