顶部菜单
|
设为首页加入收藏
首页形象展示
网站标志
 
 
点评详情
发布于:2018-2-22 21:27:17  访问:30 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Адам И Ева one hundred% Смях !
Не е възможно да бъдете „в” някого, който не е съществувал реално. Ако Адам не е съществувал целият аргумент на Павел - това, че грехът и благодатта действат „заветно” - пропада. Не можем да кажем, че „Павел е бил човек на своето време,” но че можем да приемем това основно учение за Адам. Ако не вярвате това, което е вярвал той за Адам вие отричате сърцевината на учението на Павел.


(адам и ева ескорт 831.two) 74:3.five На четвъртия ден Адам и Ева произнесоха официално обръщение пред събранието на Градината. От хълма, където се състоя тяхното официално встъпване в длъжност, те се обърнаха към хората с реч, в която изложиха своите планове по възстановяването на света и в общи черти споделиха методите, с помощта на които възнамеряваха да възродят социалната култура на Урантия - да я издигнат от това ниско ниво, на което тя се беше спуснала в резултат от греха и бунта. Това беше велик ден и завърши с празненство, устроено в чест на съвета, който се състоеше от мъже и жени, избрани на отговорни длъжности в новото ръководство на планетарните дела. Обърнете внимание: в тази група имаше не само жени, но и мъже, което беше първият подобен случай на земята от времето на Далматия. Впечатляващо нововъведение беше да видиш как Ева - една жена, споделя почестите и отговорностите на световните дела рамо до рамо с един мъж. Така приключи четвъртия им ден на земята.àäàì è åâà áèáëèÿ


Заповедта: Фактът, че възможността за действие в грешна посока е съществувала, ни показва, че Адам и Ева все още са били незрели, т.е. в период на изратване към съвършенство. Заповедта представлява „Божието слово, Истина или Принцип”, които е трябвало да ги водят през периода им на растеж. Било е отговорност на човека да се довери на това слово като на предизвикателство, което ще му позволи със собствени усилия да достигне съвършенство и изпълни целта на живота си. Тази история и трагична реалност, в която живеем днес, ни показват, че Адам и Ева не са изпълнили отговорността си.


Човекът, чрез когото се разгръща целеположеният телеологически модус на битието, има своето централно място във всемирнокосмическата история. Той не е вещ сред другите вещи, но „велико и драгоценно създание, белязано с печата на богоподобието42. Той е средоточие на силовите линии на небесния и земния свят (Срв. Пс. 8:five). Според св. Климент Охридски „бидейки Творец на всичко, Бог е създал човека между ангелите и животните, като със словото и разума го е отличил от животните, а с гнева и похотите - от ангелите. И който към която страна клони, към нея се и приобщава или към висшите (тоест към ангелите), или към низшите (животните)(ЖК)43. Човекът обаче като „участник в Божественото естество (2 Петр. 1:4) следва да изведе света от робство на греха и тлението към вечната светлина на Божествения Живот. И като възхожда към Бога „посредством участието си в първосъздадената красота и чрез нейното отражение, човекът сам получава нейния вид44.


Библейските герои Адам и Ева едва ли имат нужда от представяне и все пак няма да бъдем прави, ако решим, че нищо ново не може да се добави към разбирането за тях. Разработването им като литературни герои може да бъде интересна творческа задача и при Тоска Лий резултатът е едно лирично, особено приятно четиво, което на моменти изненадва с дълбочината на своите въпроси.

共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
当前位置
QQ客服
百度分享
copyright

绿色减肥,全国连锁,靓莎专业养生减肥加盟热线 400 9626 058;QQ/微信2466724088,今天减明天瘦,月减20斤;绿色健康,无副作用,无效退款;

版权所有 Copyright(C)2009-2026 靓莎专业减肥连锁机构-靓莎美容服务(上海)有限公司