ไม่มีหมวดหมู่

ตามกฎหมายว่าด้วยมรดกใครคือทายาทโดยธรรมลำดับแรก-"หน่อย" จันทนา โพสต์ผลงานแล้ว

1:#งบน้อยก็ปังได้

2:อยากได้

3/2วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

3:"หน่อย" จันทนา โพสต์ผลงานแล้ว

7/27วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

4:lemon7933233253 โพสต์ผลงานแล้ว

8/29วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

5:สมรสเท่าเทียม สิทธิเท่า “คุณ” #PrideMonth 🌈

แชมป์อยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเล็กๆที่ใช้พื้นที่แอพLemon8นี้เพื่อรณรงค์ผลักดันให้พ.ร.บสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงๆแชมป์ก็ยอมรับเลยว่าแชมป์เป็นเพศที่3อีกหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มLGBTQIA+ที่อยากจะมีสิทธิมีเสียงเหมือนกันกับทุกคนเลยอยากจะออกมาพูดเพื่อให้เพื่อนชาวLemon8ร่วมรณรงค์และส่งเสียงความรู้สึกออกไปให้ดังเท่าที่จะดังได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเดือนมิถุนานี้เป็นเดือนแห่ง

6:lemon7933233253 โพสต์ผลงานแล้ว

8/29วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

7:Yaniva Collagan

8/2วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ

8:lemon7933233253 โพสต์ผลงานแล้ว

8/29วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ